Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały w Mikołowie.

Slide Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały
w Mikołowie

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu oferujemy następujące zajęcia dodatkowe:

Język angielski- zajęcia prowadzone przez mgr Ewę Hadryś

Religia- zajęcia prowadzi mgr Joanna Pichnar

Dodatkowo dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nasze przedszkole oferuje pracę z specjalistami:

Logopedia- mgr Barbara Kuchnio-Olejarska

Psycholog- mgr Ksymena Konsek- Rodzim

Oligofrenopedagog- mgr Izabela Szindler

Specjalista Terapii SI- mgr Beata Androsz