Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały w Mikołowie.

Slide Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały
w Mikołowie

5 godzin- pobyt bezpłatny od 8.00-13.00

Następnie: pozostałe godziny po 1,30 zł

Odpłatność za przedszkole wpłacana jest do 15-go każdego miesiąca na konto:

nr konta żywieniowego: 24 84360003 0000 0003 8289 0004

nr konta Rada Rodziców: 09 84360003 0000 0026 1581 0001

Za zwłokę w opłatach będą naliczane odsetki.

Wyżywienie – stawka dzienna:

Za 3 posiłki – 11.00 zł

śniadanie: – pierwsze i drugie (owoce i soki) – 3,50 zł

obiad: – 5.00 zł

podwieczorek: – 2.50 zł

Za dwa posiłki:

obiad z śniadaniem – 8.50 zł

obiad z podwieczorkiem – 7.50 zł