Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały w Mikołowie.

Slide Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały
w Mikołowie

Nasze przedszkole

INFORMACJE O JEDNOSTCE:

 • Przedszkole nr 6 jest przedszkolem publicznym
 • Siedziba przedszkola znajduje się w Mikołowie przy ul. Równoległej 8
 • Dyrektorem przedszkola jest mgr Maria Bończyk
 • Dokumentem regulującym funkcjonowanie placówki jest Statut Przedszkola
 • W naszym przedszkolu funkcjonują następujące organy: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 UTWORZONO 6 GRUP PRZEDSZKOLNYCH:

 • grupa “Zajączki” dzieci 3-letnich, wychowawca mgr Justyna Gadzińska
 • grupa “Wiewiórki” dzieci 3-letnich, wychowawca mgr Karolina Trzionka
 • grupa “Misie” dzieci 4-letnich, wychowawca mgr Ilona Gąsior
 • grupa “Liski” dzieci  5-letnich, wychowawca mgr Milena Anioł
 • grupa “Jeżyki” dzieci 5/6-letnich, wychowawca mgr Marlena Nowak
 • grupa “Sówki” dzieci 6-letnich, wychowawca mgr Iwona Wodarska

W NASZEJ PRACY WYKORZYSTUJEMY SZEREG RÓŻNORODNYCH METOD PRACY Z DZIECKIEM:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone
 • Metoda Carla Orffa
 • Aktywne Słuchanie Muzyki Batti Strauss
 • Pedagogika zabawy wg Klanza