Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały w Mikołowie.

Slide Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały
w Mikołowie

Nasze przedszkole

INFORMACJE O JEDNOSTCE:

 • Przedszkole nr 6 jest przedszkolem publicznym
 • Siedziba przedszkola znajduje się w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 367
 • Dyrektorem przedszkola jest mgr Wanda Żernik
 • Dokumentem regulującym funkcjonowanie placówki jest Statut Przedszkola
 • W naszym przedszkolu funkcjonują następujące organy: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 UTWORZONO 6 GRUP PRZEDSZKOLNYCH, W TYM JEDEN ODDZIAł W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6:

 • grupa “MISI” dzieci 3-letnich
 • grupa “LISKI” dzieci 4-letnich
 • grupa “JEŻYKI” dzieci 4/5-letnich
 • grupa “SÓWKI” dzieci  5-letnich
 • grupa “ŻABKI” dzieci 5/6-letnich
 • grupa “BIEDRONKI” dzieci 6-letnich

W NASZEJ PRACY WYKORZYSTUJEMY SZEREG RÓŻNORODNYCH METOD PRACY Z DZIECKIEM:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone
 • Metoda Carla Orffa
 • Aktywne Słuchanie Muzyki Batti Strauss
 • Pedagogika zabawy wg Klanza