Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały w Mikołowie.

Slide Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały
w Mikołowie

Regulaminy obowiązujące w przedszkolu

Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00.

Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe i czyste /bez gorączki, kataru, kaszlu, wymiotów/. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, po informacji telefonicznej z przedszkola, Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola. W przedszkolu nie podajemy żadnych lekarstw.

Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.20, odebrać najwcześniej o godz. 13.00 (po podstawie programowej).

Rodziców oraz innych opiekunów obowiązuje używanie kart magnetycznych każdorazowo przy przyprowadzaniu oraz odbieraniu dziecka, ponieważ elektroniczna ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu jest podstawą do naliczania opłat.

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatnie przez rodziców. W przedszkolu obowiązuje zaraz przynoszenia przez dzieci cennych przedmiotów, biżuterii (np. kolczyków, łańcuszków), za które przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemiologicznego w przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek z domu.

Każdą nieobecność dziecka należy zgłaszać do nauczyciela grupy.

Zwrot kosztów przysługuje za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w przedszkolu.