Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały w Mikołowie.

Slide Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały
w Mikołowie

Rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA 2023/24- WAŻNE OGŁOSZENIE!!!

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024. Nabór dzieci do mikołowskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 13 lutego 2023r. o godzinie 11.00, będzie trwał do 26 lutego 2023 r. do godziny 23.45 i będzie odbywał się drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszej strony. https://przedszkola-mikolow.nabory.pl

WYPEŁNIENIE WNIOSKU W SYSTEMIE NIE OZNACZA JEGO ZŁOŻENIA

Po wypełnieniu wniosku za pośrednictwem powyższej strony należy:• zatwierdzić wniosek w systemie, • wydrukować, • podpisać przez oboje uprawnionych rodziców/opiekunów prawnych,• złożyć wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.

Tak skompletowane dokumenty należy przynieść do przedszkola (jeżeli nasza placówka jest Państwa przedszkolem pierwszego wyboru) i włożyć je do urny znajdującej się w przedsionku przedszkola.

W razie błędów we wniosku skontaktujemy się z Państwem telefonicznie. Prosimy zapoznać się z harmonogramem rekrutacji i pamiętać o konieczności PISEMNEGO potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola, jeżeli zostanie ono przyjęte do naszej placówki (termin 15-24 marca 2023).

Brak pisemnego potwierdzenia woli powoduje nieprzyjęcie dziecka do placówki.

Powrót