Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały w Mikołowie.

Slide Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały
w Mikołowie

Drodzy rodzice

Dyrektor Przedszkola nr 6 im Krasnala Hałabały oraz nauczyciele zapraszają na zebranie organizacyjne rodziców dzieci, które od 1 września 2022r. rozpoczną swoją edukację w przedszkolu.

Zebranie odbędzie się 18 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz.16:30

Na zebraniu zostaną przekazane informacje dotyczące m. in. :

* organizacji pracy przedszkola,

* zasad odpłatności,

* przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola,

* współpracy z rodzicami.

Prosimy o obecność jednego z rodziców. Ponieważ zebranie dotyczy ważnych spraw organizacyjnych prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci na zebranie.

Serdecznie zapraszamy

Powrót