REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIKOŁOWSKICH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 JEST ELEKTRONICZNA

Każda osoba chcąca zapisać dziecko do przedszkola, musi wejść na stronę https://przedszkola-mikolow.nabory.pl

Procedura rejestracji:

1.      Założyć konto osobiste.

2.      Po otrzymaniu na adres email hasła zalogować się i wypełnić formularz zgłoszeniowy i zatwierdzić!.

3.      Jest możliwość wyboru trzech przedszkoli.

4.      Wypełniony formularz i zatwierdzony,  należy wydrukować i podpisany przez obojga rodziców złożyć tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.

5.      Jeżeli we wnioskach zaznaczono kryteria dotyczące wielodzietności,  osób samotnie wychowujących dziecko, dzieci objętych pieczą zastępcza lub o niepełnosprawności oraz pierwszą stronę zeznania podatkowego ( że  rozliczamy się w Mikołowie) z prezentatą Urzędu Skarbowego  – to wraz z formularzem dostarczamy do przedszkola odpowiednie dokumenty potwierdzające ich spełnienie.

6.      Na podstawie uzyskanych punktów ze zgłoszenia, system utworzy listę dzieci zakwalifikowanych i przyjętych do przedszkola.


Nabór dzieci do mikołowskich przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 10 lutego 2020 r. o godzinie 10.00, będzie trwał do 21 lutego 2020 r. do godziny 23.00 i będzie odbywał się drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszej strony.
Pierwszego logowania do strony będzie można dokonać dopiero w dniu rozpoczęcia rekrutacji, czyli 10 lutego 2020 r. o godzinie 10.00.
WYPEŁNIENIE WNIOSKU W SYSTEMIE NIE OZNACZA JEGO ZŁOŻENIA
Po wypełnieniu wniosku za pośrednictwem tej strony należy:
  • zatwierdzić wniosek w systemie,
  • wydrukować,
  • podpisać przez oboje uprawnionych rodziców/opiekunów prawnych,
  • złożyć wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.

Jeśli dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji.
Wystarczy, że rodzice/opiekunowie prawni złożą pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu.
Termin na złożenie deklaracji kontynuacji: od 03.02.2020 r. do 07.02. 2020 r.

Zapraszamy do składania wniosków w dowolnym terminie między podanymi wyżej datami i godzinami, ponieważ kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji. Wszystkie wnioski złożone w terminie rekrutacji mają taką samą ważność.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych przedszkoli i tablicach ogłoszeń w przedszkolach.
Wykaz wszystkich przedszkoli oraz dane teleadresowe znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Mikołów http://bip.mikolow.eu/?c=211.