Najpiękniejszą formą szczęścia jest wdzięczność
Dziękujemy za każdą formę zaangażowania w życie naszego przedszkola.


Szanowni Rodzice,

W imieniu małych pacjentów i ich rodziców oraz personelu Oddziału Onkologii składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie, okazane serce i ofiarowaną pomoc. Dziękujemy wszystkim tym, którzy tak licznie. włączyli się do akcji „Zostań pomocnikiem świetego Mikołaja”!

Pamiętajmy: "Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi” JPII

 

GRUPA ŻABKI
Dziękujemy Rodzicom Bartka Szymańskiego za podarowanie Dzieciom książek.
Serdeczne podziękowania za piecznie ciast na imprezy przedszkole składamy Pani Patrycji Żur, Pani Agnieszce Korzuszek,Pani Klaudii Myśliwiec, Pani Natalii Dylus, Pani Magdakenie Gawlas, Pani Dominice Poradzie, Pani Annie Kluba, Pani Katarzynie Rosa, Pani Annie Musik.

GRUPA RYBKI
Dziękujemy Państwu Czardybon za owoce.
Dziękujemy Państwu Jeleń za kredki dla przedszkola.
Dziękujemy Pani Ceglarek za przyniesieniesienie dla dzieci upominków i dekoracji świątecznych.
Serdeczne podziękowania za upieczenie ciast na Dzień Babci i Dziadka dla Pani Małgorzaty Czardybon, Pani Agnieszce Bańczyk, Pani Annie Ceglarek, Pani Klaudii Morys, Pani Marcie Kuś oraz Pani Annie Herdzie- Śliwce.

GRUPA MOTYLKI
Dziękujemy Pani Katarzynie Zaczek za dynie do dekoracji przedszkola.
Dziękujemy Państwu Głuszek za ryzę papieru.
Dziękujemy Pani Małgorzacie Smolce za umilenie grupowe wigilii pięknym występem wokalnym.
Dziękujemy Pani Karolinie Drobik-Góra za przyniesienie poczęstunku na grupową wigilijkę.
Serdeczne podziękowania za upieczenie ciast na Dzień Babci i Dziadka dla Pani Barbary Mijacz, Pani Hanny Powała, Pani Karolinie Drobik-Góra, Pani Helenie Krzywickiej, Pani Marzenie Dresler oraz Pani Kornelii Smolorz.

GRUPA BIEDRONKI

Dziękujemy za upieczenie ciast na Pasowanie na Przedszkolaka Pani Aleksandrze Garus, Pani Joannie Neumann, Pani Joannie Kaiser, Pani Iwonie Wodarskiej,
Pani Barbarze Jałowieckiej.
Podziękowania dla Pani Agnieszce Wiechuła za upieczenie babeczek na Dzień Chłopca.
Dziękujemy za upieczenie ciast z okazji spotkania bożonarodzeniowego Pani Danucie Wandzik, Pani Iwonie Wodarskiej, Pani Aleksandrze Łuczakiewicz,Pani Joannie Neumannn, Pani Dominice Graniczny.
Dziękujemy za upieczenie ciast na Dzień Babci i Dziadka Pani Agnieszce Wiechuła, Pani Annie Przybylskiej, Pani Aleksandrze Ruśkowskiej, Pani Michalinie Grabowskiej, Pani Danucie Olas.
Dziękujemy Panu Cyrylowi Wiechuła  za piękne i profesjonalne zdjęcia z Dnia Babci i Dziadka.


GRUPA PSZCZÓŁKI
Serdeczne podziękowania za upieczenie ciast na Dzień Babci i Dziadka dla Pani Bańczyk, Pani Cerak, Pani Kanii, Pani Sklorz, Pani Kupce, Pani Sieczkowskiej.