INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

  • 5 godzin - pobyt bezpłatny
  • Od 6.00 - 8.00 i 13.00 - 17.00 - każda godzina płatna 1 zł.

Odpłatność za przedszkole wpłacana jest do 15-tego każdego miesiąca. Za zwłokę w opłatach będą naliczane odsetki.

Wyżywienie - stawka dzienna:

  • za 3 posiłki - 7,00 zł.
  • śniadania - pierwsze i drugie (owoce i soki) - 2,00 zł,
  • obiady - 4,00 zł,
  • podwieczorki - 1,00 zł,
  • za 2 posiłki:
  • obiad ze śniadaniem - 6,00 zł.
  • obiad z podwieczorkiem - 5,00 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

MBS Mikołów: NR 24 84360003 0000 0003 8289 0004 (konto żywieniowe)

W tytule odpłatności Rodzic/Opiekun prawny, zobowiązany jest wpisać swój indywidualny numer ……… , imię

i nazwisko dziecka oraz kwotę za żywienie i za godziny, oddzielnie dla każdego dziecka
w przypadku rodzeństw”.

+20 zł kwota na Radę Rodziców

(konto Rady Rodziców: 09 84360003 0000 0026 1581 0001)