Ubezpieczenie

INFORMACJA O UBEZPIECZEN1U NNW DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 6 W MIKOŁOWIE

Dzieci w Przedszkolu nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2017/2018 objęte są ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w TU COMPENSA KATOWICE (ważna od 01.09.2017 r.-31.08.2018 r.)

Zakres:

obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków jakie mogą się wydarzyć podczas pobytu, w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, w życiu prywatnym powstałe w Polsce i za granicą.

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł

ZAKRES PODSTAWOWY

 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, 100% trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł
 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji 5 000 zł
 • Częściowy Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł w tym:
  - jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia do 200 zł
  - jednorazowe świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek (1,5% s.u.) do 150 zł
  - zwrot kosztów operacji plastycznych do 4 000 zł
 • - zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 400zł

ZAKRES DODATKOWY - SUMA/LIMIT

 • Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia A – 200 zł
 • Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne A – 15 zł
 • Klauzula nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych  – 500 zł
 • Klauzula nr 13 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego spowodowanej nowotworem złośliwym - 1000zł

Likwidacja szkód:

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczającego (opiekuna prawnego) oraz dokumentacji medycznej.

W uzasadnionym przypadku stopień uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji.

Formy zgłoszenia szkody:

osobiście, w przedszkolu.