Bardzo ważne wiadomości

Szanowni Rodzice

Kolejny rok edukacyjny naszych dzieci rozpoczynamy w specyficznych warunkach i nikt z nas nie wie dokładnie jak się będzie sytuacja rozwijała. Wszyscy jednak powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy w okresie coraz bardziej rozwijającej się pandemii, a co za tym idzie wszystkich zagrożeń z tym związanych.

By w najwyższym stopniu zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci musimy bezwzględnie współpracować i kierować się podobną wiedzą w szczególności w zakresie profilaktyki zakażeń, a w razie ich pojawienia się sposobów zapobiegania.

Proszę bezwzględnie przyjąć do wiadomości kilka podstawowych zasad i informacji, którymi będziemy się kierować:

1 – zgodnie z prawem za funkcjonowanie szkół, przedszkoli i żłobka odpowiadają ich Dyrektorzy. To Oni będą decydowali i odpowiadali za bezpieczne funkcjonowanie tych placówek i mają w tym zakresie moje pełne poparcie i pomoc.

2 – Dyrektorzy zostają upoważnieni do podejmowania nowych decyzji (często we współpracy z Sanepidem), które mają zapewnić możliwie najbezpieczniejsze funkcjonowanie swoich placówek. Dlatego by nie dochodziło do nieporozumień proszę koniecznie zapoznać się z zebranymi dla Państwa informacjami:

www.mikolow.eu/koronawirus-szkoly-przedszkola-zlobek/

www.mikolow.eu/koronawirus/

Proszę np. zwrócić uwagę na fakt, że do udziału w zajęciach i do kontaktów z innymi dziećmi nie będą dopuszczane dzieci przejawiające objawy jakiejkolwiek infekcji górnych dróg oddechowych. Gdy dziecko z takimi objawami czy gorączką zostanie przyprowadzone przez rodzica nie zostanie przyjęte lub jeżeli przyjdzie samo zostanie poddane izolacji a rodzic poproszony o odebranie chorego dziecka.

Proszę także zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania jak największej izolacji, unikania kontaktów i skracania czasu przebywania w szkole, dlatego np. do świetlicy będą przyjmowane dzieci w ostateczności przy rzeczywistym braku opieki.

Proszę pamiętać, że te działania oparte o wytyczne i zalecenia odpowiednich ministerstw, służb czy dyrekcji są stosowane dla bezpieczeństwa dzieci i dlatego będą rygorystycznie przestrzegane.

3 – Dyrektorzy ponosząc tak wysoką odpowiedzialność decydują także o wszystkim co się dzieje na terenie szkoły, w tym udostępnianiu pomieszczeń, sal sportowych, obiektów, obecności innych osób, itp., uczestnictwie dzieci w zajęciach poza szkołami np. na innych obiektach, basenie, itp.

 

Ja jako burmistrz jestem z wszystkimi Dyrektorami w stałym kontakcie, koordynuję współpracę wszystkich placówek i pomagam Dyrektorom w ich trudnych nowych zadaniach związanych z dużą odpowiedzialnością.

 

 

Z uszanowaniem
Stanisław Piechula
Burmistrz Mikołowa

SZANOWNI RODZICE!
PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ORGANIZACJĄ PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA, KTÓRA BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁA OD 1 WRZESNIA 2020R.

Organizacja   Przedszkola  nr 6 od 1.09.2020r.

1. Organizacja pracy, ma za zadanie uniemożliwić rozprzestrzenianie się koronawirusa na placówce.

3. Każda z utworzonych  grup będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali pod opieką przydzielonych, tych samych opiekunów.

4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

5. Zaleca się szczególną dbałość o higienę odzieży dziecka (codzienne poddawanie użytej odzieży obróbce termicznej – pranie w temperaturze min. 600 C lub prasowanie).

6. Z sal, w których przebywają grupy usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, itp). Przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do/z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

8. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, także w czasie zajęć.

9. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

10. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:

1) Przyprowadzanie/ odbieranie dzieci do/z przedszkola jest możliwe tylko w ściśle określonych godzinach ustalonych z Dyrektorem wg deklaracji pobytu;

Możliwość przyprowadzenia dziecka do placówki jest tylko w godzinach od 600 do 830. Następnie drzwi do placówki zostają zamknięte (bez żadnych odstępstw).

Odbieranie dzieci z placówki jest możliwe w godzinach: 1300-1630.   Przed godz. 1300 drzwi do placówki są zamknięte (bez żadnych odstępstw). Po odebraniu wszystkich dzieci następuje dezynfekcja ciągów komunikacyjnych, sal, zabawek i sprzętów

2) Rodzice są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka za pomocą termometru bezdotykowego jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych;

3) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci
i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m;

4) Rodzice wchodzą  z dziećmi do przedszkola,   z zachowaniem zasady - 1 dziecko, 1 rodzice  w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do budynku). W strefie wejścia do budynku jak i w szatni również zachowujemy dystans i rodzic sprawnie przebiera dziecko. Do szatni zostaje wpuszczony tylko rodzic dziecka 3 letniego (   nowoprzyjętego ). Pozostali rodzice oddają dziecko w odgrodzonej strefie wejścia budynku. Dzieci już uczęszczające do przedszkola same rozbierają się i ubierają w szatni, pod nadzorem pracownika przedszkola. Jeśli zajdzie potrzeba ( dużo dzieci i rodziców w szatni )– może nastąpić wstrzymanie wejścia do budynku aż do momentu rozluźnienia miejsca w szatni.

5) Odbiór dzieci następuje poprzez wejście rodzica do strefy wejścia do budynku i poprzez kontakt telefoniczny. Pomoc lub woźna z odpowiedniej grupy jest odpowiedzialna za  przekazanie dziecka w ręce osoby odbierającej w strefie wejścia do budynku.

5) Dzieci do/z przedszkola są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe; rodzice przeprowadzają pogadanki z dziećmi, że panie w przedszkolu będą mieć fartuchy ochronne, przyłbice i mogą wyglądać inaczej niż zwykle – by zniwelować strach dziecka przed wejściem do przedszkola.

6) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie, izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola;

7) Wszelkich środków ochrony osobistej dziecka, rodzica i osoby przyprowadzającej/ odbierającej nie wolno zostawiać na terenie przedszkola.

11. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka, są oni zobowiązani do udostępnienia aktualnych numerów telefonów.

12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane
w odrębnym pomieszczeniu (Izolatorium) oraz niezwłocznie powiadomimy rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

13. Dzieci w miarę możliwości będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu
z zachowaniem zmianowości grup. Sprzęt na placu zabaw będzie dezynfekowany po każdym użyciu przez poszczególne grupy.

14. Nie będą organizowane wyjścia  poza teren przedszkola i ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu.

15. Nauczyciele i pomoce zobowiązani są do regularnego przypominania dzieciom
o podstawowych zasadach higieny. Zwracanie szczególnej uwagi na unikanie dotykania oczu, nosa, ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawania ręki na przywitanie, zasłaniania twarzy zgiętym łokciem podczas kichania i kasłania.

DRODZY RODZICE, Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Pani Dyrektor Przedszkola nr 6.

Zachęcamy również do zapoznania się z zarządzeniem Pana Burmistrza Mikołowa:

http://bip.mikolow.eu/?a=14804

 

Drodzy Rodzice,

podsyłamy pomysły na spędzenie czasu podczas kwarantanny:


🔴O wirusie, który nosił koronę - opowiadanie o koronawirusie dla dzieci

https://www.dzieckiembadz.pl/2020/03/o-wirusie-ktory-nosi-korone-opowiadanie.html?fbclid=IwAR2oDfrWu-6O5FjFkQHOwrO05We-fYzxwFlhsakhH-rBMZtXE6gYYvUi6HM/

🔴Cześć, jestem wirus - kuzyn grypy i przeziębienia

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_1325b26f2d954d108cbc769afedcadd3.pdf

🔴Co robić z dzieckiem w domu?

▶️ Bieżące informacje można śledzić na specjalnej stronie:

https://mikolow.eu/koronawirus/

Na chwilę obecną:

🔴 od 16 marca zamknięte będą wszystkie placówki oświatowe w Mikołowie. W dniach 12-13 marca pełnić będą jedynie funkcje opiekuncze
🔴 od 12 marca zamknięty zostaje żłobek miejski i funkcjonujące w Mikołowie Kluby Malucha
🔴 nie odbędzie się zaplanowana na 19 marca sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
🔴 od 12 marca nieczynna będzie Miejska Biblioteka Publiczna
🔴kluby sportowe zawieszają zajęcia dodatkowe dla dzieci (AKS, UKS Trójka)
🔴Uniwersytet Trzeciego Wieku zawiesił wszystkie spotkania i wykłady
🔴 nieczynne będą wszystkie mikołowskie placówki kulturalne i sportowe do odwolania
🔴 od 12 marca do odwołania obiekty administrowane przez MOSiR będą niedostępne dla wszystkich uczestników zajęć.
🔴 od 13 marca zawieszone zostają dyżury radnych - prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
🔴 od 13 marca zamknięte będą dla klientów wszystkie budynki Urzędu Miasta i jednostek oraz Starostwa Powiatowego; sprawy urzędowe załatwiać można telefonicznie bądź mailowo

 

Drodzy Rodzice,

Zachęcamy do lektury zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku z rekomendacją Wojewody Śląskiego w załączeniu podajemy Państwu linki do spotów informacyjnych dotyczących profilaktyki przeciwko koronawirusowi:

 

 

 

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w dniu jutrzejszym (tj. wtorek 03.09.) odbędzie się w naszym przedszkolu zebranie o godz. 16.30.

Serdecznie zapraszamy!

 

Dzieci nowo przyjęte do przedszkola wraz z Rodzicami zapraszamy ponownie na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 29.08.2019r. od godz. 9.30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

SZCZEPIENIE PRZECIWKO WZW A

SZCZEPIENIE PRZECIWKO WZW A

 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Wspaniała rada babci Małgorzaty


WSZECHOBECNE SŁODYCZE

Czy wiecie, że dziecko zanim osiągnie magiczne 7 lat zjada średnio, bagatela, 84 kilogramy cukru?! W tym wieku jest już często od niego uzależnione!

Kilka faktów:

1. Spożycie cukru wpływa na nagły skok glukozy, a po chwili jej spadek. Takie wahania przyczyniają się donadpobudliwości (/hiperaktywności), zaburzeń koncentracji i nawet agresji;

2. Cukier niszczy szkliwo zębów, jest pożywką dla bakterii, szczególnie tych powodujących próchnicę;

3. Uszkadza błonę śluzową jelit, przez co zaburza układ odpornościowy dziecka;

4. Zwiększa ryzyko zagrzybienia organizmu, pojawienia się pasożytów, zaburza trawienie (problemy z wypróżnianiem), podrażnia żołądek;

5. To właśnie cukier (a nie jak wcześniej myślano, tłuszcze) jest głównie odpowiedzialny za nadwagę i otyłość wczesnodziecięcą (ta zaś prowadzi do cukrzycy typu 2 i chorób układu sercowo-naczyniowego)

 

 

Domowe sposoby babuni na choroby dzieci bez chemii.


Jeśli dziecko boli brzuszek, ma zatkany nosek czy infekcję nie ma nic lepszej kuracji niż domowy sposób babuni.

Te naturalne metody nie powodują skutków ubocznych i zachowują delikatny organizm dziecka formie.

Każda ingerencja antybiotyku, czy innego farmaceutyku odbija się na późniejszym zdrowiu i odporności.  Zaczyna się błędne koło – leki chemiczne obniżają odporność, a więc im więcej infekcji tym więcej leków chemicznych, na które organizm malucha się uodparnia i wzrasta potrzeba użycia mocniejszych.

Warto wiedzieć, że podwyższona temperatura oznacza, że organizm sam walczy z infekcją i nie należy jej sztucznie obniżać środkami farmaceutycznymi, o ile nie jest to konieczne. W razie potrzeby i na to są domowe bezpieczne i skuteczne sposoby.

Oczywiście jeśli stan jest poważny, należy zwrócić się do pediatry, natomiast jeśli to zwykłe tymczasowe infekcje, domowe sprawdzone sposoby szybko przywrócą maluchom zdrowie i dodatkowo wzmocnią.

Najgorsze w takim przypadku jest podawanie dzieciom bez konsultacji z dobrym pediatrą reklamowanych lekarstw bez recepty (OTC) często zawierających szkodliwe substancje, maskujące objawy a w perspektywie mające długofalowe poważne skutki uboczne . Nie kierujmy się reklamą bo to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a jeśli mamy to nieszczęście trafić na lekarza, który wyłącznie przepisuje recepty to poniższe sprawdzone babcine przepisy mogą okazać się na wagę złota, tym bardziej że składniki często mamy pod ręką.

Przeziębienie

Podczas przeziębienia dziecko bezwzględnie powinno dużo pić, najlepiej podawać możliwie często smaczne herbatki ziołowe np.

Owoc dzikiej róży i jarzębiny lub czarnej porzeczki.  Owoc dzikiej róży i borówki brusznicy plus pokrzywa. Owoc dzikiej róży, czarna porzeczka plus liście maliny. Składniki wymieszać w równych proporcjach i zalać 200ml wrzątku. Gotować pod przykryciem kilka minut, można po ostudzeniu dosłodzić odrobiną miodu. Podawać do picia kilka razy dziennie, po ½ szklanki lub nawet po kilka łyków jeśli maluch marudzi.

Herbatki np. z rumianku, kwiatu lipy, czarnego bzu z dodatkiem soku lub konfitury z malin. Są smaczne, rozgrzewające, wzmacniające system odpornościowy i eliminujące objawy zaziębienia.

Kaszel

Ziołowy syrop na kaszel. Wymieszać po łyżce posiekanego imbiru, korzenia lukrecji, kwiatów dziewanny, babki lancetowatej, biedrzeńca anyżu i kory kaliny koralowej. Zioła gotować w 3 szklankach wody na wolnym ogniu aż połowa płynu wyparuje. Odstawić do wystygnięcia. Przecedzić i dolać 100ml gliceryny i 150ml miodu. Przelać do butelek z ciemnego szkła. Podawać po łyżeczce  3 razy dziennie.

Syrop na kaszel z czerwonego buraka. Z umytego buraka odkroić górną część, wydrążyć  dziurę i zasypać cukrem lub miodem. Wstawić do rozgrzanego piekarnika na 20 minut. Otrzymany syrop po przestudzeniu podawać 2-3 razy dziennie łyżeczkę dzieciom powyżej 1 roku życia.

Syrop na kaszel z cebuli. Posiekać 2 cebule, zasypać w szklanym naczyniu cukrem lub miodem. Odstawić pod przykryciem w ciepłym miejscu na kilka godzin. Otrzymany syrop podawać dzieciom powyżej 2 roku życia 2-3 razy dziennie po łyżeczce.

Na kaszel i infekcje kleik z gotowanego banana

Katar

Herbatka babkowa. Zmieszać w równych proporcjach ziela lukrecji, babki lancetowatej i krwawnika. Łyżeczkę mieszanki zalać  szklanką wrzątku zaparzać pod przykryciem 10 minut. Podawać raz dziennie po śniadaniu.

Mieszanka z cynamonem. ½ łyżeczki cynamonu, 1 łyżeczka soku z cytryny i 2 łyżeczki miodu  wymieszać dokładnie. Podawać po ½ łyżeczki 2-3 razy dziennie dzieciom powyżej 3 roku życia.

Herbatka cytrynowa. Po 1 łyżeczce trawy cytrynowej  i werbeny zaparzać 10 minut pod przykryciem w 2 szklankach wrzątku. Przecedzić i podawać 2 razy dziennie po szklance herbatki z dodatkiem soku z cytryny. Można dosłodzić miodem.

Obniżanie gorączki

Gorączka jest dobrodziejstwem do organizmu, jednak gdy jest zbyt wysoka trzeba ją  obniżyć. W tym czasie nie należy podawać pokarmów stałych ale dużo płynów.

Kwaśne skarpetki. Bardzo skuteczny stary sposób. Do 1 litra przegotowanej wody dodać 1 łyżkę octu spirytusowego. Wystudzić do temperatury 38-40 stopni, namoczyć w niej bawełniane podkolanówki założyć dziecku na nogi, owinąć dodatkowo nogi w ręcznik.  Zdjąć po 20 minutach, w razie potrzeby można zabieg powtórzyć.

Zimne kompresy. Przykładać zimne kompresy na karku i wewnętrznych stronach nadgarstków, w miejscu pulsu.

Napary na gorączkę

1. Wymieszać w równych częściach liść melisy, mięty, koszyczka rumianku, korzenia lukrecji i kwiatów bzu czarnego. Zioła wymieszać i przesypać do torebki papierowej.  W razie potrzeby zaparzać 1 łyżeczkę mieszanki w szklance wrzątku przez 15 minut. Przecedzić i podawać dzieciom poniżej 2 roku życia 2 razy dziennie po ½ szklanki, dzieciom powyżej 2 roku życia 4 razy dziennie po ½ szklanki.

2. Wymieszać w równych proporcjach kwiat lipy i suszone owoce maliny. 1 łyżeczkę mieszanki parzyć pod przykryciem 10 minut w szklance wrzątku. Podawać 3 razy dziennie po ½-1 szklanki naparu. Ewentualnie można zaparzyć sam kwiat lipy.

Problemy z brzuszkiem

Kleiki na zaparcia, biegunki i zatrucia pokarmowe

Z rumiankiem: Łyżeczkę rumianku zaparzać pod przykryciem w szklance wrzątku. Odcedzić i dodać do naparu 1 łyżkę zmielonych nasion babki płesznik. Wymieszać i zostawić do napęcznienia. Gotowy kleik podawać wraz z dużą ilością wody do popicia.

Owsiany: 2 łyżki płatków owsianych gotować w 0,5 litra wody przez 15 minut. Przecedzić przez sitko. Przed podaniem dodać taką samą ilość świeżego soku z jabłka lub gruszki i 1 łyżeczkę miodu.

Bolący brzuszek

Napar z koprem włoskim: Zagotować łyżkę kopru włoskiego w 1 szklance wody, ewentualnie dodać listek laurowy dla dziecka powyżej 2 roku życia lub listek bazylii. Podawać 2 razy dziennie po ½ szklanki.

Napar z koprem i rumiankiem: Wymieszać w równych proporcjach rumianek, koper włoski i kminek. 1 łyżeczkę mieszanki parzyć pod przykryciem 15 minut w szklance wody. Przecedzić i podawać po ½ szklanki 2 razy dziennie.

Po kuracji antybiotykami

Napar niweluje działanie antybiotyku i wzmacnia. Przez okres 2 tygodni podawać napar z bzu czarnego. Łyżkę pokruszonych kwiatów bzu zalać szklanką  wrzątku. Podawać 2 razy dziennie. Można dosłodzić miodem.

Bolące ucho

Suche siano włożyć do płóciennego woreczka. Rozgrzać w piekarniku. Ciepły woreczek przyłożyć do ucha, założyć czapeczkę do potrzymania. Stosować 20-30 minut na jeden seans, ponownie woreczek można rozgrzać  maksymalnie 2 razy. Jeśli nadal ból się utrzymuje, kolejny raz trzeba użyć świeżego siana.

Brak apetytu

Łyżeczkę nasion kozieradki zalać szklanką wrzątku, parzyć pod przykryciem 10min. Podawać do picia przed jedzeniem.

Zapalenie pęcherza

2 łyżki kwiatów lub ziela stokrotki zalać 1,5 szklanki wrzątku, parzyć pod przykryciem 2o min. Podawać do picia 3 razy dziennie. Stokrotka działa odtruwająco, oczyszczająco i moczopędnie, zapobiega stanom zapalnym pęcherza.

Maść na uspokojenie i ukojenie do snu

W kąpieli wodnej roztopić 30g wazeliny, lekko przestudzić i dodać 4 krople olejku z rozmarynu, 3 krople olejku z szałwii, po 2 krople olejku miętowego i lawendowego. Dokładnie wymieszać i przelać do słoiczka. Delikatnie smarować skronie przed snem.